Χώρος και χρόνος

Μία ιστορία για τον έρωτα που δεν είναι μελό
1 Νοεμβρίου 2016

της Σόνιας Σαρκισιάν

Ο χώρος είναι σίγουρα χώρος καθολικά κλειστός (πολυμορφικά και πολυεπίπεδα κλειστός) αλλά η δυναμική των γεγονότων πραγματικών, φαντασιακών ή μνημονικών τον κάνουν εκτοπικό. Επίσης ο χρόνος παρά τη δυναμική των γεγονότων αντί να δίνει την εντύπωση ότι έχει μια δυναμική ροή με εναλλαγές είναι σαν να αιωρείται. Ή σαν να κινείται τόσο αργά που δίνει την εντύπωση ότι κάποια στιγμή, μέγιστης "αταξίας" το όλο σύστημα θα επιταχυνθεί ή θα έρθει σε σύγκρουση και θα εκραγεί. Χώρος και χρόνος.